وامق و عذرا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۸۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدصادق موسوی اصفهانی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی/ داستانهای عشقی
تاریخ خلق : ۱۲۷۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان