خمسه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۳۹/۰۰۰
پدید آورندگان : الیاس بن یوسف نظامی (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان