دیوان عاشق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۵۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد عاشق اصفهانی (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، پارچه،
تکنیک : دست نویس، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان