محرم نامه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۰۹/۰۰۱
موضوع اثر : محرم‌نامه
تاریخ خلق : قمری
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی مجدول،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, مجموعه