تحفه سلیمانی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۰۹/۰۰۲
پدید آورندگان : یوسف‌بن عبداللطیف (مؤلف)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی مجدول،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, مجموعه