کنزالاسرار یا جامع‌الاسرار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۰۵/۰۰۶
پدید آورندگان : علی بن سلطان محمد نورعلیشاه ثانی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی/ شعر عرفانی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه ختائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان