دیوان خاموش قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۲۰/۰۰۰
پدید آورندگان : علی حسن خاموش دهلوی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی/ شعر فارسی هند
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، کاغذ، پارچه،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان