اشعار و دو غزل تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۲۶/۰۱۹
پدید آورندگان : آق ملک بن جمال الدین امیرشاهی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، وصالی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان