سعدی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۴۹/۰۰۱
پدید آورندگان : مصلح بن عبدالله سعدی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان