داعی سمرقندی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۴۹/۰۷۱
پدید آورندگان : داعی سمرقندی (نامعلوم)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان