پندنامه (عطار نیشابوری)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۷۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن ابراهیم عطار (نامعلوم) محمدجواد (خطاط)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی )
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :