دیوان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۷۸/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدحسین‌بن محمدربیع (خطاط)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 12
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :