دیوان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۵۸/۰۰۱
موضوع اثر : شعر فارسی- قرن ‎۱۳ق
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
برچسب‌ها :