شیرین پلو

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۵۸/۰۰۲
موضوع اثر : شعر فارسی- قرن ‎۱۳ق
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
برچسب‌ها :