رساله در بیان نفس

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۹۸/۰۲۶
پدید آورندگان : شیخ‌الاسلام‌بن حسین‌بن علی کاتب (خطاط)
موضوع اثر : نفس- شعر فارسی- قرن ‎۹ق
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه