دیوان شهاب اصفهانی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۱۸/۰۰۰
پدید آورندگان : نصرالله شهاب اصفهانی (نامعلوم)
موضوع اثر : ادبیات( شعر فارسی)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی،
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ماشینی