شعر از امامی هروی

نظر شما:

شعر فارسی- قرن ‎۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۱۹/۰۵۶
موضوع اثر : ادبیات( شعر فارسی)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ضربی، ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : امامی هروی