دیوان انوری ابیوردی

نظر شما:

شعر فارسی - قرن ‎۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۲۳/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن محمد انوری (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات( شعر فارسی)
تاریخ خلق : ربیع‌الاول ۱۲۳۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک