سیب نامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۲۷/۰۰۸
موضوع اثر : ارسطو، ۳۸۴- ‎۳۲۲ق.م.- کلمات قصار- ارسطو، ۳۸۴- ‎۳۲۲ق.م.- وصیتنامه
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق, ارسطو
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان