صرف ( رساله در-)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۵۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدقاسم کاتب (خطاط)
موضوع اثر : زبان عربی- صرف و نحو
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه