اشعاری از عبدالله میرزا

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۷۵/۰۰۵
پدید آورندگان : عبدالله میرزا متخلص به دارا (نامعلوم)
موضوع اثر : شعر فارسی -- قرن؟
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :