نامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۰۳/۰۱۸
پدید آورندگان : خواجه حسین ثنایی مشهدی (شاعر) جنوبی اردبیلی (خطاط)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : ۱۱۰۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز ،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان