فرهاد و شیرین صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۰۵/۰۰۵
پدید آورندگان : کمال الدین محمد وحشی بافقی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات( شعر فارسی)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان