تجوید صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۱۸/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدبن علی الحسینی جرجانی (نامعلوم)
موضوع اثر : قرآن- تجوید
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان