شرح شواهدالایضاح صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۲۶/۰۰۰
موضوع اثر : خطیب قزوینی، محمدبن عبدالرحمن. شواهدالایضاح- نقد و تفسیر- فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان