فیوض‌الاتقان فی وجوه‌القرآن صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۳۲/۰۰۰
پدید آورندگان : حمدی (نامعلوم)
موضوع اثر : قرآن- علوم قرآنی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان