شعر از متنبی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۳۴/۰۰۹
پدید آورندگان : احمد بن حسین متنبی (شاعر و ادیب)
موضوع اثر : شعر عربی -- قرن ‎۴ق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان