بندی از تفسیر گازر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۴۵/۰۳۰
پدید آورندگان : حسین‌بن حسن الجرجانی (مؤلف و مفسر) محمدشاه قاضی (خطاط)
موضوع اثر : قرآن - تفسیر
تاریخ خلق : ۱۰۴۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان