وامق و عذرا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۲۹/۰۰۰
پدید آورندگان : میرزا صادق نامی اصفهانی منشی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر عاشقانه فارسی ) قرن 12
تاریخ خلق : ۲۵ ذیحجه ۱۲۵۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان