دیوان سلیم تهران قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۳۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد قلی سلیم شاملو (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 11
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان