تهرانی محمدقلی سلیم

تهرانی، محمدقلی سلیم محمد قلی بیگ (ف: ۱۰۵۷ق) تخلص به سلیم؛ از شاعران نازک خیال تهران بود . او نیز مانند سایر شعرای ایران در زمان شاهجهان به هندوستان رفت و مقام و مرتبتی بلند یافت. بیشتر اشعارش به سبک هندی ساخته شده و بسیار ظریف و دلنشین است. در سرودن اقسام شعر و آوردن مضامین بکر و تازه دستی داشته است.

میرزا محمد طاهر نصر آبادی می‌نویسد: غرض که روانه هند در خدمت اسلام خان وزیر اعظم قرب بهم رسانیده در مدح او شعر بسیار گفته اگر چه شهرتی در اخذ معنی مردم دارد اما معانی غریب و لطیف هم زاده طبع خود دارد. سلیم در سال۱۰۵۷ق در هند بدرود جهان گفت.

نظر شما: