مثنوی عرفانی (ف) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۴۲/۰۰۳
پدید آورندگان : حبیب الله بن عبدالله اصفهانی (کاتب)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر عرفانی فارسی ) قرن 11
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان