گزیده اشعار کمال‌الدین اسمعیل، قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۵۶/۰۰۲
پدید آورندگان : کمال الدین اسماعیل بن محمد بن عبدالرزاق اصفهانی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 7
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز ،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان