گزیده اشعارست از ناصرخسرو صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۶۹
پدید آورندگان : ابومعین ناصرخسرو قبادیانی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 5
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان