خواجه عبدالله انصاری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۰۱/۰۰۲
پدید آورندگان : عبدالله بن ابی منصور محمد (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر عرفانی فارسی ) قرن 5
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, خط نستعلیق
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان