دیوان (ترکی) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۰۴/۰۰۵
پدید آورندگان : علیمحمد (خطاط)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر ترکی ) قرن 11
تاریخ خلق : ۱۱۱۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
ابعاد : طول (۷ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان