داستان رم و استیا (رامایان) (ف) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۱۱/۰۰۷
پدید آورندگان : سعدالله مسیحاپای پتی (شاعر) محمدعلی خان (خطاط)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 12
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان