کتابچه اسباب در و پنجره صاحبقرانیه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۵۶/۰۰۰
موضوع اثر : هزینه‌های دولتی- ایران- قرن ‎۱۳ق
تاریخ خلق : ۱۳۰۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان