کتابچه جمع و خرج آذربایجان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۵۹/۰۰۰
موضوع اثر : آذربایجان- آمار- قرن ‎۱۴
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی، رویه مغزی دار،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان