سیر و سلوک یاشوقیه یا عشق و محبت (؟) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۸۵/۰۰۲
پدید آورندگان : الجرجانی، علی بن محمد (مؤلف)
موضوع اثر : آداب طریقت- تصوف
تاریخ خلق : ۱۰۱۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، متن و حاشیه، ترمه ،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان