سئوالات صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۸۵/۰۴۱
پدید آورندگان : میر سید شریف الاملی (مؤلف)
تاریخ خلق : ۱۰۱۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، متن و حاشیه، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان