زبدةالاصول صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۸۶/۰۰۱
پدید آورندگان : ناصربن عبدالحسین منافی بحرانی (خطاط) شیخ بهایی، محمد حسین (مؤلف)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه
تاریخ خلق : ۱۱۴۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان