نامه‌ای از شاه جهان بپادشاه بیجاپور

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۷۶۵/۰۰۲
موضوع اثر : نامه‌های فارسی - هند
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، رنگارنگ هندی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق