ناز و نیاز قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۷۹۰/۰۰۰
پدید آورندگان : مجنون رفیقی، مجنون مجمود (مؤلف)
موضوع اثر : ادب
تاریخ خلق : ۱۲۷۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، رویه مشمع،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان