نورس (ف) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۸۴۱/۰۰۳
پدید آورندگان : ظهوری ترشیزی، نورالدین محمد (مؤلف)
موضوع اثر : ادبیات ( نثر فارسی ) قرن 11
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، لبه دار ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان