تفسیر سورةالناس (ع) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۸۴۵/۰۰۳
پدید آورندگان : ابن سینا، حسین بن عبدالله (مؤلف) محمد علی مازندرانی (چلیپا نویس)
موضوع اثر : تفاسیر (سوره ناس)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان