گزیده از کتاب خصال در تعداد اصول اربعه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۸۵۹/۰۰۸
پدید آورندگان : محمد بن علی ابن بابویه (مؤلف)
موضوع اثر : ادله (فقه)
تاریخ خلق : ۱۲۹۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آبی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۳ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان