حاشیه دیباچه المطول صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۸۸۸/۰۰۳
پدید آورندگان : حسن الچلبی (حاشیه نویس) مسعود بن عمر تفتازانی (مؤلف)
موضوع اثر : معانی و بیان عربی/حاشیه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، مقوای پارچه،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان