نامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۰۶/۰۲۸
پدید آورندگان : محمد مسیحا (مولف)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۶۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان