شیر و شکر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۱۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن حسین شیخ بهائی (شاعر)
موضوع اثر : داستانهای اخلاقی/منظوم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : متن ترمه ، روغنی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، روغنی با گل و بوته در زمینه زرد درون گل نرگس،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان